Iş ilanları
  • +90 212 721 22 22
  • istanbul@asstra.com
  • Tedarikçi hesabı
ASSTRA » A basın merkezi » AsstrA video » Neden AsstrA » First-person narrative with Dmitry Lagun, CEO at AsstrA-Associated Traffic AG