Iş ilanları
  • +90 212 721 22 22
  • istanbul@asstra.com
  • Tedarikçi hesabı
ASSTRA » A basın merkezi » AsstrA yenilikleri » 2018 » 12 » Türki̇yede loji̇sti̇k: gerçekli̇kler, zorluklar ve gelecek i̇çi̇n görünüm