ASSTRA » A basın merkezi » AsstrA yenilikleri » Büyük boyutlu