ASSTRA » A basın merkezi » AsstrA yenilikleri » Selüloz ve kâğit