ASSTRA » A basın merkezi » AsstrA yenilikleri » Tehlikeli maddelerin taşınması